ready player

pokaz specjalny filmu „Dworzec Gdański”

pokaz specjalny filmu  „Dworzec Gdański”

LEKCJA WOLNOŚCI

22 marca (czwartek) godz. 12.30

 

Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń

Studio Filmowe Largo

oraz

Kino Atlantic

 

zapraszają na pokaz specjalny filmu

 

„Dworzec Gdański” *

 

dyrektorów szkół, nauczycieli, wychowawców, animatorów kultury,

psychologów i pedagogów szkolnych, młodzież oraz widzów do Kina Atlantic połączony z rozmową z reżyserką Marią Zmarz -Koczanowicz oraz Władysławem Teofilem Bartoszewskim

 

 

 

Czas trwania filmu:  55 min.

 

 

Scenariusz wydarzenia:

12.30 - przywitanie widzów

12.40 -13:35 - projekcja filmu

13.35 - 14:15 - rozmowa z Gościemi, którą poprowadzą Arkadiusz Walczak oraz Artur Wolski

 

Aby wziąć udział w wydarzeniu 22 marca należy wypełnić formularz do 12 marca.


- nauczyciele, dyrektorzy szkół, wychowawcy, animatorzy kultury oraz młodzież (od 7 klasy wzwyż) (kliknij tutaj)

 

- widzowie (kliknij tutaj)

 

UWAGA:

Liczba miejsc ograniczona. Prześlemy potwierdzenie wpisania na listę gości najpóźniej do 14 marca.

 

Przypominamy, że film oraz spotkanie po nim są integralnym wydarzeniem.

 

 

* Dokument "Dworzec Gdański", autorstwa Teresy Torańskiej, zrealizowany przez Marię Zmarz-Koczanowicz, opowiada o żydowskiej emigracji 1968 roku.

 

„Dworzec Gdański” jest próbą zmierzenia się z bolesnym dla Polaków okresem historii – rokiem 1968, wybuchem antysemickiej histerii, która doprowadziła do masowego wyjazdu z Polski obywateli żydowskiego pochodzenia.

Film rozgrywa się w izraelskim kurorcie Aszkelon, położonym nad Morzem Śródziemnym, gdzie – począwszy od 1988 roku – co kilka lat odbywają się zjazdy emigracji z 1968 roku. Od ich wyjazdu z Polski minęło 37 lat, ale Polska jest wciąż obecna w ich domach. Obecna w niesamowity sposób, czego doświadczyliśmy rozmawiając z nimi od rana do wieczora. Obecna inaczej niż w przypadku polskich emigracji: powojennej, czy tej z lat 80. Zdecydowały o tym okoliczności wyjazdu, sceneria dworców, czasami wrogość lub nieufność, jakich zaznali w Polsce przed wyjazdem, a przede wszystkim doświadczone przez nich i głęboko przeżyte uczucie odrzucenia, wykluczenia, upokorzenia. Pozbawiono ich ojczyzny wbrew ich woli, w najgorszej formie, bo przez zadekretowanie przez władze i przy cichej akceptacji większości społeczeństwa. Dla wielu, zwłaszcza młodych ludzi wyjazd ten był tragedią. Nie czuli się Żydami, niektórzy nawet do 1968 r. nie wiedzieli, że jedno z rodziców miało żydowskie pochodzenie.

 

Dworzec Gdański stał się dla opuszczających Polskę symbolem wygnania, a dla pozostających w Polsce (i żegnających ich na Dworcu) miejscem upokorzenia. Nikt nie przewidywał, jak potoczy się dalej historia Polski i wielu traktowało to rozstanie na dworcu, jako ostateczne, na zawsze. Dla wszystkich: wyjeżdżających, ich rodzin i odprowadzających.

 

„Dworzec Gdański” to projekt niestandardowy. Uważamy, że może on odegrać ważną rolę w społecznej debacie o polskiej narodowej tożsamości, na którą składają się elementy nieraz przemilczane, chętnie zapominane. Będzie też miał znaczenie edukacyjne – ukazując wypadki marcowe z punktu widzenia ówczesnych ofiar, ludzi w bezpośredni sposób dotkniętych prześladowaniem, ukaże dzisiejszemu, zwłaszcza młodemu, widzowi wydarzenia bez precedensu w polskiej historii.

 

W latach 1968-69 o wydanie dokumentów emigracyjnych na wyjazd do Izraela wystąpiło ponad 12 tys. osób (z czego 4 tys. z Warszawy, 3 tys. z woj. wrocławskiego, 1200 z Łodzi, 1000 z Katowic, 700 z woj. szczecińskiego, 200 z woj. krakowskiego). Wyjechało prawdopodobnie co najmniej dwa razy więcej.

 

Występowali o wyjazd do Izraela, bo taki był wymóg formalny postawiony przez władze PRL-wskie. Większość nie miała zamiaru tam jechać, bo większość nie czuła się Żydami, prawie nikt nie znał hebrajskiego i niewiele mieli wspólnego z judaizmem.

 

Dokumenty emigracyjne były „dokumentami podróży” w jedną stronę. Wszystkich otrzymujących dokument podróży pozbawiano automatycznie obywatelstwa polskiego. I nie można go było zachować. Pozbawiano tego obywatelstwa także małżonków „aryjskiego” pochodzenia (używając terminologii rasistowskiej, którą wtedy się posługiwano), deklarującego lojalność wobec własnej rodziny i decydując się jej nie opuścić.

 

Wyjeżdżano często całymi rodzinami. Dorośli byli grupą bardzo dobrze wykształconą. 2600 osób posiadało wykształcenie wyższe, 1000 osób było studentami.

 

W wielu przypadkach następowało rozdzielenie rodzin. Starzy rodzice zostawali, młodzi wyjeżdżali, rozdzielały się też rodzeństwa. Ze świadomością, że może nigdy się nie zobaczą.

 

Poważny procent wyjeżdżających stanowiło elitę polskiego społeczeństwa. Wśród nich m.in. było: 230 pracowników naukowych wyższych uczelni, w tym 25 profesorów, 37 docentów, 10 kierowników katedr; 200 pracowników różnego rodzaju instytutów naukowych, w tym 40 profesorów, 13 docentów (opustoszał m.in. Instytut Badań Jądrowych, z którego wyjechało 40 naukowców); 407 adiunktów; 200 pracowników prasy i instytucji wydawniczych, w tym kilku redaktorów naczelnych; 61 pracowników radia i telewizji; 23 muzyków, 20 plastyków, 26 aktorów; 525 wysokich urzędników ministerialnych i z centralnych urzędów, w tym 90 dyrektorów i 130 naczelników wydziałów; 370 lekarzy. Emigracją najbardziej zostały dotknięte – Uniwersytet Warszawski, Politechnika Warszawska i Akademie Medyczne oraz Instytut Badań Jądrowych.

 

 


Nagrody:

2007 - Łódź (Festiwal Mediów "Człowiek w zagrożeniu") - Nagroda Fundacji Monumentum Iudaicum Lodzense

 

Rok produkcji: 2006

Reżyseria: Maria Zmarz-Koczanowicz

Scenariusz: Teresa Torańska

Zdjęcia: Rafał Paradowski Andrzej Adamczak

Muzyka: Janusz Stokłosa

Montaż: Grażyna Gradoń

Producent: Agnieszka Traczewska

Kierownik produkcji: Krystyna Świeca

Koprodukcja: Studio Filmowe Largo/ Instytut Adama Mickiewicza/PISF/TVN

Emisja: TVN

 

 

Copyright © 2015 - 2016 Kino Atlantic | Realizacja: Azure

Vector Soft Pepsi Pepsi